Redacție 0760 013 746, 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Librărie 0760 013 746
Relații cu publicul redacție: luni-vineri 9.00-13.00


Destinat mai ales studenților secției de limba chineză, acest curs reprezintă o ediție nouă a cărții Gramatica limbii chineze contemporane I. Morfologia, de prof. dr. Florentina Vișan, având ca principal obiectiv descrierea părților de vorbire din limba chineză contemporană. Cartea este alcătuită pe baza materialelor adunate în activitatea de predare a limbii chineze, precum și ca o continuare a lucrării Sistemul părților de vorbire in gramatica chineză, de Florentina Vișan, publicată în anul 1996, la Editura Universității din București. Sunt reluate premisele teoretice din această lucrare și este urmărit în mod concret felul în care sunt aplicabile criteriile de definire și de clasificare propuse de gramaticienii chinezi.
Prezentarea fiecărei părți de vorbire se desfășoară conform unei scheme care cuprinde definiția și caracterizarea statusului după sens și formă gramaticală, caracterizarea comportamentului gramatical prin controlul categoriilor gramaticale și al funcțiilor sintactice, clasificarea și descrierea unităților cele mai reprezentative, cu indicațiile de folosire aferente. În cadrul unora dintre părțile de vorbire sunt expuse mai amplu și unele aspecte care suscită discuții în literatura de specialitate, așa cum se întâmplă în cazul verbului, unde s-a consacrat un spațiu special tranzitivității, aspectului și timpului.
Dincolo de miza sa didactică, lucrarea de față are și intenția de a pune în evidență originalitatea morfologiei chineze, vasta sa cuprindere, care presupune în forma morfologică reduplicarea, opoziția monosilabic/bisilabic și tipul structural al compunerii.

 

 

𝑫𝒆 𝒁𝒊𝒖𝒂 𝑴𝒐𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍𝒂̆ 𝒂 𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐𝒇𝒐𝒏𝒊𝒆𝒊 2024

𝑫𝒆 𝒁𝒊𝒖𝒂 𝑴𝒐𝒏𝒅𝒊𝒂𝒍𝒂̆ 𝒂 𝑹𝒂𝒅𝒊𝒐𝒇𝒐𝒏𝒊𝒆𝒊 2024

Radioul înseamnă diseminare rapidă de cunoaștere și informare, comunicare la mare distanță, dar și susținere acordată instituțiilor de învățământ și cultură. Prima teză de doctorat despre radiofonia românească interbelică a fost realizată, în 2021, la Universitatea din București, cu titlul „Radio România – vector de comunicare culturală în perioada interbelică” de către Monica Ghiță Stoica, […]

Mai mult

EUB-BUP la TÂRGUL DE CARTE GAUDEAMUS BUCUREȘTI 2023

EUB-BUP la TÂRGUL DE CARTE GAUDEAMUS BUCUREȘTI 2023

În afară de noile apariții editoriale și titlurile consacrate, Editura Universității din București – Bucharest University Press a întâmpinat vizitatorii Târgului de carte Gaudeamus (2023) cu patru lansări de carte ale unor titluri nou apărute. Idee și veșmânt, vol. 1 Vineri 24 noiembrie, în spațiul „Mircea Sântimbreanu”, editura a avut plăcerea să lanseze la Târgul […]

Mai mult

EUB-BUP la Congresul Internațional de Dialectologie și Geolingvistică

EUB-BUP la Congresul Internațional de Dialectologie și Geolingvistică

Editura Universităţii din Bucureşti – Bucharest University Press a fost prezentă la CONGRESUL INTERNAȚIONAL DE DIALECTOLOGIE ȘI GEOLINGVISTICĂ, Ediția a X-a, cu un stand de carte. Congresul a fost organizat de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, Academia Română, în colaborare cu Facultatea de Litere, Universitatea din București și Facultatea de Litere, Baia […]

Mai mult