Editura Universitatii din Bucuresti a obtinut calificativul B in cadrul evaluarii CNCS. Editura este acreditata sa publice lucrari de cea mai inalta tinuta stiintifica din domeniile: Filologie, Filosofie, Istorie si studii culturale, Teologie.

Editura Universității din București este un departament al Universității, înființat în anul 1993, în urma unui Ordin al Ministerului de atunci al Învățământului (astăzi, Ministerul Educației Naționale) și a unui acord de asistență tehnică franco-român.

Noua structură reia pe un plan superior vechile atribuții ale Centrului de Multiplicare înființat în anul 1969 și transformat în Tipografia Universității din București, în anul 1972.

Editura pune la dispoziția studenților, cadrelor didactice universitare și profesorilor secundari care se perfecționează:

 • Cursuri universitare subvenționate, destinate studenților;
 • Cărți-manuale, tratate, culegeri de probleme destinate, pe lângă studenți, profesorilor de toate gradele, precum și marelui public cultivat dornic să se mențină informat. Aceste produse editoriale, deși au prețuri comerciale, sunt foarte accesibile datorită intențiilor limitat-lucrative. Apoi, ținuta lor stiințifică este urmărită în mod special.

În sensul unei mai bune vizibilități și coerențe a ofertei editoriale (și ilustrativ pentru rezultatele cercetării efectuate de cadrele didactice), parte dintre publicații sunt organizate în colecții:

 • Colecția LCI – “Limbi, Culturi, Identități”, reflectând rezultatele cercetării științifice din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, în particular din cadrul Institului de Studii Clasice;
 • Colecția HETEROTOPOS, a centrului de cercetare interdisciplinar Heterotopos. Reprezentări și practici ale spațiului străin, din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, având printre partenerii externi Le Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages (CRLV) al Universității Paris Sorbona – Pars IV (Franța);
 • Colecția MEDIAEVALIA, a Centrului de Studii Medievale al Universității din București;
 • Colecția ROMANICA, a Departamentului de Lingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice și Italiană;
 • Colecția TEXT IN CONTEXT, coordonată de prof. univ. dr. Lidia Vianu, reunind contribuții ale unor tineri critici care studiază literatura contemporană britanică printr-o grilă de lectură multiplă, aplicând interdisciplinar metodele teoriei literare contemporane;
 • Colecţia POLITICUL FĂRĂ FRONTIERE / POLITICS UNLIMITED / LE POLITIQUE SANS FRONTIÈRES
  Această colecţie, ce cuprinde în principal volume în limbi de circulaţie internaţională, tratează teme la graniţa dintre discipline sau care au potenţialul de a contribui la modificarea limitelor actuale ale cunoaşterii în cercetarea politicului. De asemenea, propune o abordare a problematicilor tratate din perspective ce depăşesc frontierele naţionale, fie prin demersuri comparative, fie prin plasarea în contexte geografice şi culturale mai largi decât cele ale statului naţional.
 • Colecţia GUVERNARE ŞI SOCIETATE / GOVERNMENT & SOCIETY / GOUVERNEMENT ET SOCIÉTÉ
  Colecţia explorează temele, teoriile şi conceptele centrale ale ştiinţei politice din perspectiva istorică, dar şi contemporană. Seria include studii noi şi dezbateri critice privind temele centrale ale disciplinei, precum şi analize în profunzime ale unor subiecte complexe.
 • Colecţia GEN, POLITICĂ ŞI SOCIETATE / GENDER, POLITICS & SOCIETY / GENRE, POLITIQUE ET SOCIÉTÉ
  Înscriindu-se în domeniul studiilor de gen, această colecţie reuneşte lucrări care analizează procesele sociale de construcţie a diferenţelor de gen, clasă, etnie, rasă, orientare sexuală în raport cu regimurile şi ideologiile politice. Este favorizată perspectiva transdisciplinară şi dimensiunea comparativă, precum şi publicarea de volume în limbi de circulaţie internaţională.
 • Colecţia MEMORIE ŞI IDENTITATE / MEMORY & IDENTITY / MÉMOIRE ET IDENTITÉ
  Coordonatori: conf. univ. Victor Rizescu și prof. univ. Laurențiu Vlad
  Colecţia îşi propune să reunească cercetări care analizează construcţia memoriei şi a identităţilor atât din perspectiva istoriei mentalităţilor şi a istoriei sociale,cât şi din cea a istoriei politice, a istoriei intelectuale sau a ştiinţelor politice.
  Până în 2019, prezenta colecție s-a numit “MEMORIE, IDENTITATE ŞI MENTALITĂŢI / MEMORY, IDENTITY & MENTALITIES / MÉMOIRE, IDENTITÉ ET MENTALITÉS” și a fost coordonată de regretatul prof. univ. Mihail Chioveanu și dl prof. univ. Laurențiu Vlad.
 • Colecţia TIMPUL PREZENT
  Colecție dedicată studiilor de istorie, de științe politice ori de relații internaționale, de științe sociale, în general, care au ca tematică evoluția statului, societății, relațiilor dintre puterile publice, dintre entități / organizații statale europene / mondiale, culturii etc. în anii de după 1990.

De la sine înțeles, temele dezbătute sunt din toate domeniile cultural-științifice acoperite de facultățile Universității din București:

 • științe exacte și ale naturii;
 • litere, istorie și filosofie;
 • științe politice, drept, jurnalism;
 • psihologie, pedagogie generală și specială, sociologie;
 • religie și teologie;
 • volume omagiale dedicate unor mari profesori ai Universității din București, lucrări ale unor seminarii sau Conferințe naționale și internaționale organizate de asemenea de Universitate, precum și cele 12 serii “Analele Universității din București” (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, geografie, drept, istorie, filosofie, limba și literatura română, limbi și literaturi străine, științe politice).

Anual, această producție se materializează în aproximativ 200 de titluri.

Mare parte dintre apariții este executată în atelierul tipografic al editurii și difuzată prin librăria editurii (B-dul Regina Elisabeta, 4-12, tel. 021 314 35 08 interior 2125).

În curând, se va trece la ediții multimedia, iar prin Internet sunt difuzate Catalogul editurii, Planul editorial și Analele Universității din București.

Publicațiile E.U.B. sunt protejate de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor.

TERMENI LEGALI

Acest site include informatii protejate de legea copyright-ului si referinte la materiale si informatie privata care pot fi utilizate doar cu aprobarea expresa a tuturor partilor implicate.

Continutul site-ului este protejat de legislatia romana si internationala. Orice copiere, reproducere, distributie, publicare, difuzare sau transfer de orice fel si prin orice mijloc, partial sau integral, a continutului site-ului fara acordul scris prealabil al Editurii Universiatatii din Bucuresti sunt strict interzise si reprezinta o incalcare a prevederilor legale privind drepturile de proprietate intelectuala.

Logo-ul si marca “Editura Universitatii din Bucuresti – Cartea care te scoate la liman!” sunt o marca inregistrata a Editurii Universitatii din Bucuresti.