Redacție 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Librărie 021 305 37 03 Comenzi online 021 410 25 75

1. Istoricul editurii

Editura Universităţii din Bucureşti (EUB) este un departament al Universităţii din Bucureşti (UB), înfiinţat în anul 1993 prin ordin ministerial. Organizarea în structură editorială s-a realizat, la momentul respectiv, pe bazele Tipografiei Universităţii Bucureşti (care data din 1972), fost centru de multiplicare (din 1969). Actualmente, la Editura Universităţii din Bucureşti apar anual cca 200 de titluri (titluri noi, ediţii revizuite şi adăugite, continuări de tiraj). Cea mai mare parte dintre apariții se execută în atelierul tipografic al editurii.

2. Profilul tematic

EUB editează carte ştiinţifică: tratate, monografii, dicţionare domeniale, rezultate ale unor investigații aprofundate (implicând documente de arhivă sau cercetare de teren), volume colective ilustrând diverse teme de cercetare (uneori având și contributori străini), cursuri universitare, culegeri de exerciții/probleme, caiete de seminar şi laborator, cărți științifice ale unor autori români de renume (inter)național, acte ale unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, volume în limbi străine, cărţi având (co)autori/(co)editori străini, periodice ştiinţifice naţionale şi internaţionale (printre care şi Analele Universităţii Bucureşti) – acoperind oferta educaţional-formativ-profesională a Universităţii din Bucureşti. Corespunzător ramurilor ştiinţifice ale tuturor facultăţilor Universităţii din Bucureşti, lucrările se încadrează în patru macro-domenii: ştiinţe ale naturii, ştiinţe exacte, litere române şi străine, ştiinţe socio-umane; sunt publicate și volume cu tematică interdisciplinară. În sensul unei mai bune vizibilități și coerențe a ofertei editoriale (și ilustrativ pentru calitatea științifică a volumelor), aproape întreaga producție editorială EUB este organizată în colecții. De asemenea, publicaţiile EUB sunt protejate de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor. EUB este editură membră în Asociația Editorilor din România – AER (din anul 2002) și este marcă înregistrată la OSIM.

3. Contribuția la diseminarea rezultatelor cercetărilor

3.1. EUB participă la târguri de carte din România, atât la cele consacrate (Bookfest București, Gaudeamus București, Librex Iași, Bookfest Timișoara), cât și la târguri cu impact mai restrâns. La unele târguri de carte din România, Editura Universității din București a participat în parteneriat cu editurile ce aparțin de universitățile membre în Consorțiul Universitaria (alături de UB, Universitatea „Al. I. Cuzaˮ din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai – Cluj, Universitatea de Vest din Timișoara, ASE București);

3.2. Cărți publicate la EUB sunt trimise și la târguri din străinătate (participarea la aceste târguri internaționale, ex. Leipzig, Budapesta, Praga, Ierusalim, Londra, Paris, Frankfurt, Belgrad, Istanbul, Sofia, se face prin intermediul Ministerului Culturii şi al Institutului Cultural Român, instituții care, de obicei, donează respectivele cărți către diverse biblioteci străine). EUB („Caravana EUB”) este prezentă cu volume și la evenimente cultural-ştiinţifice din instituţiile de învăţământ superior din Universitatea din Bucureşti şi din afara ei;

3.3. În cadrul Caravanei EUB se organizează lansări ale publicaţiilor EUB, a se vedea și punctul 6.A. (Notă: toate evenimentele naționale și internaționale la care participă EUB sunt anunțate, și sunt vizibile și în prezent, pe site-ul editurii);

3.4. EUB îşi îndeplineşte obligaţia de depozit legal, trimiţând exemplare de carte către Biblioteca Naţională a României, precum și către Biblioteca Metropolitană Bucureşti. Sunt trimise volume și către Biblioteca Naţională a Republicii Moldova (către aceasta din urmă, doar exemplarele în limba română), recent și către BCU București (în urma unui protocol încheiat în 2017 între Universitatea din București și BCU). Cărți ale EUB sunt prezente și în diverse alte biblioteci din țară (ca urmare a comenzilor din partea bibliotecilor respective) și din străinătate, multe dintre acestea indexate WorldCat.

4. Impactul asupra domeniilor de cercetare – se concretizează, spre exemplu, în citări și recenzii ale publicațiilor EUB, precum și în comenzi de editare carte din partea unor centre/institute de cercetare atât din interiorul, cât și din afara UB.

5. Pentru colecțiile de specialitate, a se vedea, pe site, secțiunea Colecții. În cele ce urmează, prezentăm, cu titlu de exemplificare, câteva dintre colecțiile noastre:

 • Colecția LCI – „Limbi, Culturi, Identități”, reflectând rezultatele cercetării științifice din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, în particular din cadrul Institutului de Studii Clasice;
 • Colecția HETEROTOPOS, a centrului de cercetare interdisciplinar Heterotopos. Reprezentări și practici ale spațiului străin, din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, având printre partenerii externi Le Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages (CRLV) al Universității Paris Sorbona – Pars IV (Franța);
 • Colecția MEDIAEVALIA, a Centrului de Studii Medievale al Universității din București;
 • Colecția ROMANICA, a Departamentului de Lingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice și Italiană;
 • Colecțiile ISTORIA FILOSOFIEI, FILOSOFIE TEORETICĂ, FILOSOFIE PRACTICĂ, FILOSOFIE APLICATĂ – domeniul Filosofie
 • Colecţia POLITICUL FĂRĂ FRONTIERE / POLITICS UNLIMITED / LE POLITIQUE SANS FRONTIÈRES Această colecţie, ce cuprinde în principal volume în limbi de circulaţie internaţională, tratează teme la graniţa dintre discipline sau care au potenţialul de a contribui la modificarea limitelor actuale ale cunoaşterii în cercetarea politicului. De asemenea, propune o abordare a problematicilor tratate din perspective ce depăşesc frontierele naţionale, fie prin demersuri comparative, fie prin plasarea în contexte geografice şi culturale mai largi decât cele ale statului naţional.
 • Colecţia GUVERNARE ŞI SOCIETATE / GOVERNMENT & SOCIETY / GOUVERNEMENT ET SOCIÉTÉ Colecţia explorează temele, teoriile şi conceptele centrale ale ştiinţei politice din perspectiva istorică, dar şi contemporană. Seria include studii noi şi dezbateri critice privind temele centrale ale disciplinei, precum şi analize în profunzime ale unor subiecte complexe.
 • Colecţia GEN, POLITICĂ ŞI SOCIETATE / GENDER, POLITICS & SOCIETY / GENRE, POLITIQUE ET SOCIÉTÉ Înscriindu-se în domeniul studiilor de gen, această colecţie reuneşte lucrări care analizează procesele sociale de construcţie a diferenţelor de gen, clasă, etnie, rasă, orientare sexuală în raport cu regimurile şi ideologiile politice. Este favorizată perspectiva transdisciplinară şi dimensiunea comparativă, precum şi publicarea de volume în limbi de circulaţie internaţională.
 • Colecţia MEMORIE ŞI IDENTITATE / MEMORY & IDENTITY / MÉMOIRE ET IDENTITÉ Coordonatori: conf. univ. Victor Rizescu și prof. univ. Laurențiu Vlad
  Colecţia îşi propune să reunească cercetări care analizează construcţia memoriei şi a identităţilor atât din perspectiva istoriei mentalităţilor şi a istoriei sociale,cât şi din cea a istoriei politice, a istoriei intelectuale sau a ştiinţelor politice.
  Până în 2019, prezenta colecție s-a numit “MEMORIE, IDENTITATE ŞI MENTALITĂŢI / MEMORY, IDENTITY & MENTALITIES / MÉMOIRE, IDENTITÉ ET MENTALITÉS”.
 • Colecţia TIMPUL PREZENT – dedicată studiilor de istorie, de științe politice ori de relații internaționale, de științe sociale, în general, care au ca tematică evoluția statului, societății, relațiilor dintre puterile publice, dintre entități / organizații statale europene / mondiale, culturii etc. în anii de după 1990.
 • Colecția STUDIA THEOLOGICA – domeniul Teologie

6. Modalitățile de distribuire/comercializare a cărții în țară și în străinătate:

A. Librărie online – secțiune specială pe site, dar și, la fiecare carte, opțiunea de a comanda online („Adaugă în coș” / “Add to cart”) cărțile prezentate (expuse) pe site-ul EUB, editura-unibuc.ro, site care are 2 versiuni, în limba română și în limba engleză. Pentru cei interesați, există mai multe posibilități de a căuta/identifica volumele publicate de EUB: căutare din librăria online sau direct din macro-domenii și colecții, ori folosind ordinea apariției, organizarea pe domenii și subdomenii, organizarea pe colecții, motorul intern de căutare, căutarea prin cuvinte-cheie prezente pe site (cu denumirea de „Cuvinte potriviteˮ), prezentarea tip slide a aparițiilor recente și, nu în ultimul rând, comunicatele de presă, prezente în continuare pe site-ul editurii, indicând traseul „Caravanei EUBˮ (structură mobilă internă de difuzare a publicațiilor EUB, constând în deplasarea cu volume EUB, dintr-o anumită tematică sau cu tematici variate, la diverse facultăți/instituții/evenimente/lansări de carte – acestea din urmă, organizate de EUB sau de alte instituții –, inclusiv la târguri de carte naționale, precum și, prin intermediul unor instituții de cultură, la târguri de carte internaționale); în cadrul librăriei online, pentru fiecare volum sunt incluse fotografia copertei și descrierea volumului, precum și detalii ca ISBN, an apariție, format, număr de pagini, preț/disponibilitate; site-ul este interactive, cu posibilitatea de întrebări/comentarii din partea utilizatorilor; de asemenea, EUB are pagină de Facebook; ca informație suplimentară, unii clienți, persoane fizice sau instituții, comandă carte prin e-mailul editurii. Comenzile online din România ajung la cumpărători prin Poșta Română sau curier rapid. Pentru difuzarea de carte în străinătate, a se vedea punctul F.

B. Expunerea online a cărților, a se vedea punctul A.

C. Librărie-centru de vânzare, situată în București, într-o zonă vizibilă și accesibilă – holul Facultății de Istorie, Bd. Regina Elisabeta, nr. 4-12.

D. Contracte de difuzare carte, cu SOCIETATEA COMERCIALĂ BIBLIOSTAR S.R.L. – Librăria Mihai Eminescu – Bucureşti, încheiat în 2013 și înnoit anual până în prezent (inclusiv 2020), și cu PRIOR MEDIA GROUP SRL (cu sediul în București), încheiat în 2019 (înnoit 2020).

E. Secțiunea Download gratuit de pe site-ul EUB, semnalată atât în cadrul Menu-ului, cât și printr-un dreptunghi de culoare roșie (se încadrează aici numeroase reviste științifice publicate de EUB, precum și câteva dintre volumele EUB neperiodice); uneori, acest tip de publicații științifice editate de EUB sunt disponibile gratuit (și) pe alte site-uri științifice.

F. DISTRIBUIREA/COMERCIALIZAREA DE CARTE ÎN STRĂINĂTATE: Onorarea comenzilor către străinătate (comenzi efectuate pe librăria online sau prin e-mailul editurii) se face prin intermediul unei firme specializate, Cris Media Press SRL.

7. Parteneriatele cu edituri străine, pe baza cărora apar unele publicații EUB, inclusiv traduceri din autori străini, sunt o altă oportunitate ce asigură vizibilitatea internațională a EUB.

8. Pentru premiile obținute de EUB la târguri naționale și internaționale de carte (sau alte distincții asemănătoare), a se vedea, pe site-ul editurii, butonul „Diplome și premii”, precum și istoricul anunțurilor publicate pe site-ul editurii.

9. Pentru revistele științifice publicate de EUB, a se vedea Librăria online – Periodice.

10. Modalitatea de atragere a propunerilor de manuscrise spre publicare: Colegiul Editorial al EUB, înființat în anul 2012 la nivelul UB, și format din reprezentanți ai facultăților, stabilește politicile editoriale ale EUB și coordonează aspectele de ordin științific ale activității EUB, implicându-se, de asemenea, în procesul de peer-review.

11. Procesul de peer-review (evaluarea lucrărilor înaintea publicării): obiectivitatea este asigurată de secretizarea numelui autorului în manuscrisul electronic şi de evaluarea de către 2 referenţi din afara Universităţii din Bucureşti; condiţia de publicare este ca toate referatele (de obicei în număr de 3) să fie favorabile (minimum note de 8), fapt ce garantează calitatea ştiinţifică a fiecărei apariţii editoriale; dintre referenţi fac parte personalităţi de seamă din mediul academic. Pentru alte detalii privind procesul de peer-review, a se vedea, pe site, butonul „Procesul editorial”. De asemenea, comisiile de referenți pentru mai multe domenii umaniste sunt afișate pe site-ul editurii.

TERMENI LEGALI

Acest site include informații protejate de legea copyright-ului și referințe la materiale și informație privată care pot fi utilizate doar cu aprobarea expresă a tuturor părților implicate.

Conținutul site-ului este protejat de legislația română și internațională. Orice copiere, reproducere, distribuție, publicare, difuzare sau transfer de orice fel și prin orice mijloc, parțial sau integral, a conținutului site-ului fără acordul scris prealabil al Editurii Universității din Bucuresti sunt strict interzise și reprezintă o încălcare a prevederilor legale privind drepturile de proprietate intelectuală.

Logo-ul și marca “Editura Universității din București – Cartea care te scoate la liman!” sunt o marcă înregistrată a Editurii Universității din București.

In perioada 18.01.-.3.04.2023 vânzările în librărie și comenzile online sunt suspendate pentru inventar și relocare