Redacție 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Librărie 021 305 37 03

Caravană… simultană – Gaudeamus 2017 şi Litere

Editura Universităţii din Bucureşti va fi prezentă la Târgul „Gaudeamus – Carte de învăţătură”, de miercuri până duminică, 22-26 nov. 2017, Romexpo, parter, stand 23 (în cadrul Consorţiului Universitaria). Caravana EUB aduce în atenţie cele mai recente apariţii EUB din domeniile ştiinţe ale naturii, ştiinţe exacte, litere române şi străine, ştiinţe socio-umane, şi, totodată, îşi invită cititorii la următoarele evenimente:

  • MIERCURI, 22 nov., ora 17.00: Lansare de carte – LETOPISEŢ AL VECHIULUI ŞI SLĂVITULUI NEAM AL SLOVENILOR. Transcriere după manuscris, studiu introductiv şi note: Anca Irina Ionescu. Colaţionarea textului: Maria Zavera. Invitaţi: prof. univ. dr. Constantin Geambaşu, prof. univ. dr. Dan Zamfirescu, lect. univ. dr. Duşiţa Ristin.
  • JOI, 23 nov., ora 13.00: Greaca şi latina – trecut, prezent, viitor: lansare de cărţi datorate unor autori deja consacraţi sau în plină afirmare: Ana-Cristina Halichias, Liviu Franga, Maria-Luiza Dumitru Oancea, Ştefan Dumitru, Andreea Alexandra Loizo. Invitaţi – cadre didactice şi alţi specialişti din domeniile filologie clasică şi neogreacă.
  • JOI, 23 nov., ora 15.00: Lansare de carte – Romulus Brâncoveanu, Laurenţiu Gheorghe, Oana Şerban, Mariana Zamfir (eds.), OCTAVIO PAZ: CULTURE AND MODERNITY. THE VOLUME OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM “THE TRADITION OF RUPTURE”, HELD ON THE OCCASION OF THE 100-YEAR ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF OCTAVIO PAZ. Invitaţi: personalităţi din varii domenii socio-umane.
  • JOI, 23 nov., ora 17.00: Dublă lansare de carte – Anca Milu-Vaidesegan, O OLHAR ATRAVÉS DO ESPELHO; STEREOTIPURILE LINGVISTICE ÎN DEMERSUL TRADUCTIV: JORGE AMADO ÎN FRANCEZĂ ŞI ROMÂNĂ. Invitat special: prof. univ. dr. Ileana Mihăilă.
  • VINERI, 24 nov., ora 16.00: Medalion de autor – Gheorghe Sarău: lansări de carte – Gheorghe Sarău, BIBLIOGRAFIE RROMĂ (cărţi, broşuri, reviste, ziare); Marcel Courthiade, Delia Grigore (editori coordonatori), Lavinia Pencea (red.), PROFESORUL GHEORGHE SARĂU: O VIAŢĂ DEDICATĂ LIMBII RROMANI. VOLUM COLECTIV LA ANIVERSAREA A 60 DE ANI DE VIAŢĂ(Professor Gheorghe Sarău: A Life Devoted to the Rromani Language. Collective Volume at his 60th Birthday / O siklărno Gheorghe Sarău: jekh ʒivipen dino e rromane ćhibăqe. Khetanutno Lil k-ol 60 berśa lesqe ʒivimasqe). Invitaţi: lect. univ. dr. Delia Grigore, prof. univ. dr. Madeea Axinciuc.
  • VINERI, 24 nov., ora 17.00: Lansare de carte – Valentina Constantin, STUDENTUL – AGENT SAU SURSĂ DE EVALUARE A CADRULUI DIDACTIC UNIVERSITAR. Invitaţi: cadre didactice universitare, studenţi.
  • VINERI, 24 nov., ora 18.00: Lansare de carte – Irina Moţăţăianu, INFLUENŢELE RELAŢIEI DE ATAŞAMENT ASUPRA DEZVOLTĂRII PSIHICE ÎN PRIMELE STADII ALE COPILĂRIEI. Invitaţi: cadre didactice universitare, studenţi.
  • SÂMBĂTĂ, 25 nov., ora 14.30: Lansare de carte – Sebastian Grama (coord.), RESPIR SHAKESPEARE. VOL. I. Invitaţi: personalităţi din varii domenii socio-umane.

La Facultatea de Litere (Edgar Quinet, et. 1), VINERI, 24 nov., începând cu ora 10.00, Caravana EUB va onora cu volume de specialitate, potrivit unei tradiţii anuale, AL 17-LEA COLOCVIU INTERNAŢIONAL AL DEPARTAMENTULUI DE LINGVISTICĂ: Variaţie în română şi în limbile romanice.

 3,885 total views,  2 views today

Tagged

About Raluca GRIGORIU

redactor EUB

View all posts by Raluca GRIGORIU →

Related Posts

Leave a Reply

Începând cu 1 iulie 2021, cele două edituri ale Universității din București (Editura Universității din București, respectiv Editura Ars Docendi) s-au reorganizat într-o singură entitate, sub numele Editura Universității din București - Bucharest University Press.

Toate propunerile de proiecte editoriale, precum și corespondența referitoare la fluxul editorial, se vor transmite la adresa editura@g.unibuc.ro.

Activitatea comercială a noii edituri va fi suspendată până în a doua jumătate a lunii septembrie 2021. Ulterior, comenzile de carte vor putea fi plasate la adresa comenzi-eub@unibuc.ro.


*****

Pentru a facilita procesul de reorganizare a celor două edituri ale ale Universității din București (Editura Universității din București, respectiv Editura Ars Docendi) într-o singură entitate, sub numele Editura Universității din București - Bucharest University Press, decidem:

· începând din 15 iulie 2021, Editura Universității din București – Bucharest University Press nu mai primește lucrări al căror termen de apariție este înainte de 1 octombrie 2021.

· în perioada 1 august-15 septembrie nu se mai primesc volume în lucru.