TELEFOANE: Redacție 021 305 46 74 | Tipografie 021 315 25 10 | Librărie 021 305 37 03

Gender, Politics & Society

GENDER, POLITICS & SOCIETY / GENRE, POLITIQUE ET SOCIÉTÉ / GEN, POLITICĂ ŞI SOCIETATE
Editor: Ionela Băluță

Aiming to contribute particularly to the field of gender studies, the titles included in this collection explore the social processes through which gender, class, ethnicity, race and sexual orientation are built in relation to political regimes and ideologies. Authors are encouraged to propose comparative and/or transdisciplinary analyses, preferably in foreign languages of international circulation.

Showing all 1 result

Stimate colege/Stimați colegi,

Conducerea Editurii Universității din București (EUB) informează cadrele didactice, cercetătorii, toți autorii de lucrări și studii științifice că activitatea editorială a EUB nu s-a întrerupt până în prezent și nu se întrerupe niciodată pe durata stării de urgență.
În acest sens, rugăm reprezentanții Colegiului Editorial al Universității din București, conducerile facultăților și departamentelor UB să anunțe în teritoriu că cei interesați de publicarea volumelor la EUB pot apela oricând la serviciile editurii, fie telefonic (0213054674), fie online (editura@g.unibuc.ro), în fiecare săptămână, de luni până vineri inclusiv, pentru a evita cât mai mult lucrul față-în-față.
Secretariatul tehnic al EUB continuă să primescă lucrările, redactorii și tehnoredactorii lucrează non-stop la fiecare solicitare, iar Tipografia EUB acționează imediat la fiecare comandă primită.
În speranța că vom trece cu bine de criză, EUB urează tuturor multă sănătate.

Director EUB, Alexandru Calmâcu