Redacție 0760 013 746, 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Librărie 0760 013 746
Relații cu publicul redacție: luni-vineri 9.00-13.00

Ediții de texte

Coordonatorul COLECȚIEI
Emanuela TIMOTIN, CS I, dr. hab.
Colecția publică ediții de texte aparținând unor epoci diferite, din Antichitate până în epoca modernă, cu tematici aflate la intersecția mai multor discipline, care pot interesa deopotrivă specialiștii și publicul larg. Scrierile editate, păstrate în manuscrise și cărți vechi, au fost până acum cunoscute doar unui cerc restrâns de cercetători. Ele sunt însoțite de studii ample, care contribuie la lămurirea principalelor probleme lingvistice și de critică textuală și reconstituie climatul cultural și spiritual în care au fost create și transmise. O atenție specială este acordată interferențelor dintre texte și iconografie,
respectiv dintre tradiția scrisă și tradiția orală.

Showing the single result