Redacție 0760 013 746, 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Librărie 0760 013 746
Relații cu publicul redacție: luni-vineri 9.00-13.00

EXPLOATAREA FOTOGRAM-METRICĂ A IMAGINILOR AERIENE ȘI SATELITARE DECLASIFICATE. UTILIZAREA DATELOR OBȚINUTE ÎN ANALIZA GEOGRAFICĂ

  • Autor: Liviu Iulian TOMA
  • An aparitie: 2024
  • Numar de pagini: 236
  • Format: B5
  • ISBN: 978-606-16-1422-6
  • Limba textului: română

121,00 lei

În contextul fără precedent al revoluției tehnologice în Geografie și Științele Pământului, în general, fotogrammetria digitală se înscrie între cele mai avansate instrumente de măsurare a suprafeței terestre la scară de detaliu, dar și într-un mijloc de a produce informație geospațială actualizată. Pe lângă acuratețea datelor care implică diferențierea elementelor naturale și antropice în modelele digitale recunoscute în literatură, precizia reprezentării acestora în spații virtuale bi- sau
tridimensionale devine o caracteristică esențială la care se raportează, în mod evident, topologia datelor geografice.
Deși este un domeniu tehnic mai vechi, definit acum mai bine de un secol, în accepțiunea sa actuală, cea de fotogrammetrie aeriană (valorificarea imaginilor aeriene și mai târziu a celor satelitare cu geometrie cunoscută în ridicarea topografică a terenului și în realizarea de planuri și hărți topografice), se poate afirma deja că realizările etapelor anterioare (fotogrammetria analitică), au trecut deja în integralitatea lor în mediul digital.
Lucrarea de față constituie o premieră în literatura de specialitate de la noi și, în mod deosebit, în literatura geografică românească, marcând pentru prima dată, deschiderea amplă cu baze științifice și tehnice evidente ale tehnicilor de fotogrammetrie digitală către domeniul geografiei.
Concepută într-un format accesibil, prin ordonarea logică a problematicii, de la baza teoretică la cea tehnică și apoi la etapele caracteristice unui flux fotogrammetric avansat de procesare și generare a produselor de bază (bloc fotogrammetric, modele digitale ale terenului și ortoimagini), lucrarea are o componentă tehnologică împletită în mod evident și inovativ cu cea geografică.
(…)Prin modul accesibil, inovativ și deschis de integrare a elementelor tehnice (bazele fotogrammetriei) și tehnologice (informatice), cu cele științifice (matematice), dar și prin legăturile cu aplicațiile specifice geografiei, lucrarea prezintă un caracter metodologic evident, cu o mare utilitate în cunoașterea fotogrammetriei digitale și a produselor specifice, respectiv a performanțelor
actuale în domeniu.

 369 total views,  23 views today

Category: Tag:

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.