Redacție 0760 013 746, 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Librărie 0760 013 746
Relații cu publicul redacție: luni-vineri 9.00-13.00

INVESTIGAȚII GEOTEHNICE IN-SITU
APLICAȚII PRACTICE

  • Autor: Mihaela Stănciucu
  • An aparitie: 2023
  • Numar de pagini: 220
  • Format: A4
  • ISBN: 978-606-16-1380-9
  • Limba textului: română

Lucrarea se adresează în principal studenţilor masteranzi ai programului de Inginerie Geologică şi Geotehnică Ambientală, din cadrul Facultăţii de Geologie şi Geofizică, Universitatea din Bucureşti venind în sprijinul disciplinei cu acelaşi nume pentru care suportul de curs a fost publicat în anul 2010 (Investigaţii geotehnice in-situ, Ed. Universităţii din Bucureşti, 128pp., ISBN 978-973-737-803-3).
Lucrarea poate fi utilă în acelaşi timp şi tinerilor ingineri geologi-geotehnicieni angrenaţi în activităţi de cercetare complexă a structurilor geologice în diverse scopuri ştiinţifice sau practice, ea descifrând într-un mod care se doreşte accesibil, modalităţile de bază de caracterizare a acestora şi de definire a pricipalelor proprietăţi fizico-mecanice, în acord atât cu normativele europene şi româneşti dar în acelaşi timp şi cu cele mai noi direcţii de dezvoltare pe plan mondial (având peste 50 de referinţe bibliografice naţionale şi internaţionale).
Sunt tratate trei din cele mai uzuale şi adaptabile metode in-situ de investigarea a terenurilor: Penetrarea Dinamică Standard (SPT), Penetrarea Dinamică pe Con (PD) şi Penetrarea Statică pe Con (CPT). Pentru fiecare dintre acestea sunt prezentate pe scurt consideraţiile teoretice care fundamentează medodele, parametrii măsuraţi şi corecţiile necesare şi sunt redate in extenso principalele direcţii de interpretare a rezultatelor, respectiv estimarea parametrilor fizico-mecanici ai terenurilor traversate şi aplicaţiile metodelor în rezolvarea problemelor inginereşti.
Fiecărei metode şi direcţii de interpretare îi este asociată o aplicaţie rezolvată în mod explicit, însumându-se astfel un total de 16 probleme practice.

 720 total views,  1 views today

Category: Tag:

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.