Redacție 0760 013 746, 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Librărie 0760 013 746
Relații cu publicul redacție: luni-vineri 9.00-13.00

MICROBIOLOGIE GENERALĂ ŞI APLICATĂ

  • Autor: VERONICA LAZĂR, LUMINIȚA GABRIELA MĂRUȚESCU, MARIANA CARMEN CHIFIRIUC
  • An aparitie: 2017
  • Numar de pagini: 408
  • Format: A4
  • ISBN: 978-606-16-0835-5

70,00 lei

“[…] Cum o lume lipsită de microorganisme, aseptică, nu este posibilă şi nici de dorit, este cu atât mai importantă cunoaşterea microorganismelor, atât a celor generatoare de boală, cunoştinţe pe care se bazează metodele de diagnostic şi de profilaxie a bolilor infecţioase, cât şi a celor utile, atât din punct de vedere medical (datorită efectului lor antagonist manifestat faţă de agenţii patogeni), cât şi ecologic (bazat pe marea lor capacitate biodegradativă a substanţelor greu biodegradabile, inclusiv a celor xenobiotice, poluante) şi biotehnologic (pentru obţinerea de produşi utili, de interes alimentar, medical, industrial/economic).”

Veronica Lazăr este cadru didactic universitar din 1987, la Fac. de Biologie (UB) – Lab. de Microbiologie – Imunologie, parcurgând toate treptele ierarhiei universitare. În prezent este profesor, Director al Depart. de Botanică – Microbiologie din Fac. de Biologie, CSI în Centrul de Cercetare MICROGEN și ICUB. În calitate de cadru didactic a predat/predă: Microbiologie generală și medicală, Ecologie microbiană, Imunobiologie, Imunopatologie. Este conducător de doctorat (2007) și a condus 21 teze de doctorat, finalizate. A coordonat 19 contracte de cercetare naționale și internaționale, a fost membru cheie în 2 proiecte internaționale, ca și în echipa de cercetare a altor 20 de contracte. A primit invitații pentru a ține conferințe în țară și străinătate, pe tema Biofilmelor microbiene (principala sa direcție de cercetare) – mecanisme de formare, toleranța celulelor din biofilme la substanțe antimicrobiene, metode de combatere. Activitatea sa a condus la elaborarea a 12 cărți (ca unic, prim autor sau coautor) și 20 capitole de carte, 4 Brevete de invenție (la 2 fiind prim autor) și a peste 300 de articole. A primit Premiul Acad. Române „Em. Racoviţă”/23.12.2005, pentru monografia „Aderența microbiană” publ. la Ed. Acad. Rom. (2003).

Luminița Gabriela Măruțescu și-a început activitatea de predare și cercetare la Universitatea din București (UB) în anul 2008. În perioada 2012-2014, a ocupat poziția de lector universitar, la departamentul de Botanică-Microbiologie condus de Prof. Veronica Lazăr. Activitatea de predare a cuprins cursuri și lucrări practice de Microbiologie industrială, Ecologie microbiană, Taxonomie microbiană. În prezent este cercetător la Institutul de Cercetări al UB și cadru didactic colaborator al cursului Aplicații ale metodei citometriei în flux în microbiologie. Este microbiolog specialist în citometrie în flux, fapt confirmat și de poziția sa oficială de secretar al Asociației Române de Citometrie. Activitatea științifică s-a concretizat prin participarea în calitate de responsabil știintific și membru al echipelor de lucru în cadrul a peste 20 proiecte de cercetare naționale și internaționale. Este co-autor la 2 carți și peste 50 de lucrări științifice.

Mariana Carmen Chifiriuc și-a început cariera universitară la Universitatea din Bucureşti (UB) în 2002, iar în prezent este profesor abilitat la departamentul de Botanică-Microbiologie condus de Prof. Veronica Lazăr și coordonatorul secțiunii Științele Vieții, Mediului și Pământului din cadrul Institutului de Cercetări al UB. Activitatea de predare constă în cursuri și lucrări practice de Imunobiologie, Microbiologie medicală, Imunologie clinică, adresate studenților de la ciclurile de licență și masterat, la care se adaugă cursuri de pregătire continuă pentru specialiștii din laboratorul clinic. A coordonat 9 proiecte de cercetare naționale, a fost membru cheie în 4 proiecte internaționale și membru în echipa de cercetare a peste 40 de proiecte naționale și internaționale. Principala direcție de cercetare este investigarea rezistenței la antibiotice (epidemiologie, mecanisme, strategii de combatere). Este co-autor la 12 cărţi, dintre care 4 monografii, 11 brevete de invenţie, >200 de lucrări.

 34,485 total views,  4 views today

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.