Redacție 0760 013 746, 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Librărie 0760 013 746
Relații cu publicul redacție: luni-vineri 9.00-13.00

Misiune
Editura Universității din București – Bucharest University Press este o nouă entitate editorială a Universității din București, care continuă tradiția vechii edituri, înființată inițial în anul 1993 prin ordin ministerial.

Editura are ca portofoliu principal cartea științifică: tratate, monografii, dicționare domeniale, volume colective ilustrând diverse teme de cercetare, cursuri universitare, culegeri de exerciții, caiete de seminar și laborator, cărți științifice ale unor autori români de renume (inter)național, acte ale unor manifestări științifice naționale și internaționale, volume în limbi străine, cărți având (co)autori/(co)editori străini, periodice științifice naționale și internaționale.

Obiective
– editarea unor volume de referință din domeniul academic și universitar;
– dezvoltarea proiectelor educaționale și culturale prin publicarea unor volume ale unor cercetători și scriitori recunoscuți;
– sprijinirea cercetării prin publicarea rapidă a lucrărilor științifice;
– susținerea modernizării cursurilor prin publicarea de tiraje medii, la costuri accesibile;
– sprijinirea programelor academice, a publicațiilor științifice și a conceptului antreprenorial de dezvoltare a universităților;
– dezvoltarea proiectelor de cooperare internațională în producția de materiale educaționale;
– obținerea de venituri prin valorificarea producției de carte, cu păstrarea unui raport pozitiv venituri/cheltuieli;
– prestarea unei activități editoriale de calitate, în condițiile reglementărilor legale, cu respectarea normelor de protecția muncii și a instrucțiunilor privind intervenția în situații de urgență.