Redacție 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Librărie 021 305 37 03

STUDIA DOCTORALIA – PSYCHOLOGY AND SCIENCES OF EDUCATION Vol. V, No. 7-8, 2014

  • Autor: Ioan NEACŞU, Oana MOȘOIU (et. al.)
  • An aparitie: 2017
  • Numar de pagini: 118
  • Format: 70/100
  • ISSN; ISSN-L: 2601-3789; 2248-3896 | online 2601--3789
  • Limba textului: română, engleză

Comunicări ştiinţifice (UNIVERSITY OF BUCHAREST, FACULTY OF PSYCHOLOGY AND SCIENCES OF EDUCATION, DOCTORAL SCHOOL OF PSYCHOLOGY AND SCIENCES OF EDUCATION)

CONTENTS
ȚÎMPĂU (TRIPON) CRISTINA, Patru competenţe-cheie – Posibil cadru de referinţă pentru curriculumul integrat
REMUS CHINĂ, Abordări pragmatice în educaţia modernă: educaţia despre standardizare
FADI AL-ZBOUN, IOAN NEACŞU, Calitatea rezultatelor şcolare ale elevilor în învăţământul primar din Iordania „Quality of School Results for Pupils in the Primary Schools in Jordan”
NASSER SAED MONIR, Violence in Education: Theoretical Approach
TÂLVAN MAGDALENA Practici evaluative – Premise ale interacţiunii dintre cei doi actori educaţionali: profesorul şi elevul
STOIAN AIDA CORNELIA, Direcţii de modernizare a autoevaluării şi evaluării continue a rezultatelor elevilor. De la tehnologia informatică la sisteme ICT
EMIL LAZĂR, Perspective axiologic-integratoare și formatoare ale evaluării școlare. Un demers aplicativ
YUSUPH KAMBUGA, Perception of International Student’s towards Education Services in Romania: Expectations and Challenges

 6,810 total views,  2 views today

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Începând cu 1 iulie 2021, cele două edituri ale Universității din București (Editura Universității din București, respectiv Editura Ars Docendi) s-au reorganizat într-o singură entitate, sub numele Editura Universității din București - Bucharest University Press.

Toate propunerile de proiecte editoriale, precum și corespondența referitoare la fluxul editorial, se vor transmite la adresa editura@g.unibuc.ro.

Activitatea comercială a noii edituri va fi suspendată până în a doua jumătate a lunii septembrie 2021. Ulterior, comenzile de carte vor putea fi plasate la adresa comenzi-eub@unibuc.ro.


*****

Pentru a facilita procesul de reorganizare a celor două edituri ale ale Universității din București (Editura Universității din București, respectiv Editura Ars Docendi) într-o singură entitate, sub numele Editura Universității din București - Bucharest University Press, decidem:

· începând din 15 iulie 2021, Editura Universității din București – Bucharest University Press nu mai primește lucrări al căror termen de apariție este înainte de 1 octombrie 2021.

· în perioada 1 august-15 septembrie nu se mai primesc volume în lucru.