TELEFOANE: Redacție 021 305 46 74 | Tipografie 021 315 25 10 | Librărie 021 305 37 03

STUDIES IN LINGUISTICS. A TRIBUTE TO VALERIA GUŢU ROMALO

  • Autor: Gabriela Pană Dindelegan, Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu (editori)
  • An aparitie: 2018
  • Numar de pagini: 398
  • Format: B5
  • ISBN: 978-606-16-1013-6
  • Limba textului: română, franceză

39,00 lei

„Soliditatea argumentaţiei, inteligenţa inovatoare, darul de a distinge esenţialul de marginal şi puterea de sinteză şi generalizare au făcut ca opera lingvistică a Valeriei Guţu Romalo să fie la fel de actuală şi de importantă astăzi ca în momentul apariţiei fiecărui text în parte. Îi datorăm cea mai riguroasă clasificare a verbelor româneşti, disocierea tipurilor de alomorfe, bazele studiului modern al modalităţii şi al aspectului în limba română, reinterpretarea statutului articolului, semnalarea principalelor necunoscute în interpretarea diatezei, a marcării diferenţiate a obiectului direct şi multe altele. În acelaşi timp, în complementaritate cu explorarea coerenţei şi a economiei sistemului lingvistic, lingvista şi-a manifestat interesul pentru dinamică şi pentru funcţionarea comunicativă a limbii, urmărind raportul dintre normă şi abatere, efectele modei lingvistice, manifestările limbii române în presă, caracteristicile limbii vorbite, principiile comunicării dialogale. Alături de marile sale cărţi, fondatoare ale gramaticii structurale româneşti, stau articolele dense şi esenţiale pe care le-a publicat, de-a lungul timpului – de la cele asupra marilor distincţii conceptuale şi a naturii categoriilor gramaticale, până la descrierile metalimbajului, ale sintaxei comentariului sportiv, ale clişeelor limbii de lemn. Sunt la fel de solide şi contribuţiile sale la istoria limbii române literare – prin studii diacronice, prin editarea de text, dar mai ales prin abordarea ştiinţifică a fenomenului cultural al normării. I se datorează Gramatica Academiei, ediţiile din 2005 şi 2008, în care numeroase noutăţi din lingvistica românească şi internaţională au fost integrate armonios.” (Editorii)

 2,746 total views,  10 views today

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Stimate colege/Stimați colegi,

Conducerea Editurii Universității din București (EUB) informează cadrele didactice, cercetătorii, toți autorii de lucrări și studii științifice că activitatea editorială a EUB nu s-a întrerupt până în prezent și nu se întrerupe niciodată pe durata stării de urgență.
În acest sens, rugăm reprezentanții Colegiului Editorial al Universității din București, conducerile facultăților și departamentelor UB să anunțe în teritoriu că cei interesați de publicarea volumelor la EUB pot apela oricând la serviciile editurii, fie telefonic (0213054674), fie online (editura@g.unibuc.ro), în fiecare săptămână, de luni până vineri inclusiv, pentru a evita cât mai mult lucrul față-în-față.
Secretariatul tehnic al EUB continuă să primescă lucrările, redactorii și tehnoredactorii lucrează non-stop la fiecare solicitare, iar Tipografia EUB acționează imediat la fiecare comandă primită.
În speranța că vom trece cu bine de criză, EUB urează tuturor multă sănătate.

Director EUB, Alexandru Calmâcu