Redacție 0760 013 746, 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Librărie 0760 013 746
Relații cu publicul redacție: luni-vineri 9.00-13.00

1. Istoricul editurii

Editura Universității din București – Bucharest University Press este o nouă entitate editorială a Universității din București, care continuă tradiția vechii edituri, înființată inițial în anul 1993 prin ordin ministerial; organizarea în structură editorială din 1993 s-a realizat pe bazele Tipografiei Universității București (1972), fost centru de multiplicare al universității (1969).

Actualmente, la Editura Universității din București – Bucharest University Press apar anual cca 200 de titluri (titluri noi, ediții revizuite și adăugite, continuări de tiraj). Cea mai mare parte dintre apariții se execută în atelierul tipografic al editurii.
Editura are ca portofoliu principal cartea științifică: tratate, monografii, dicționare domeniale, volume colective ilustrând diverse teme de cercetare, cursuri universitare, culegeri de exerciții, caiete de seminar și laborator, cărți științifice ale unor autori români de renume (inter)național, acte ale unor manifestări științifice naționale și internaționale, volume în limbi străine, cărți având (co)autori/(co)editori străini, periodice științifice naționale și internaționale. Ocazional, în portofoliul editorial se includ și publicații de respirație culturală mai largă, precum ediții de text, traduceri sau cataloage tematice de artă (precum cataloagele ArtSafari).

2. Profilul tematic

EUB-BUP editează carte științifică: tratate, monografii, dicționare domeniale, rezultate ale unor investigații aprofundate (implicând documente de arhivă sau cercetare de teren), volume colective ilustrând diverse teme de cercetare (uneori având și autori străini), cursuri universitare, culegeri de exerciții/probleme, caiete de seminar și laborator, cărți științifice ale unor autori români de renume (inter)național, acte ale unor manifestări științifice naționale și internaționale, volume în limbi străine, cărți având (co)autori/(co)editori străini, periodice științifice naționale și internaționale (printre care și Analele Universității București) – acoperind, în general, oferta educațional-formativ-profesională a Universității din București. Corespunzător ramurilor științifice ale tuturor facultăților Universității din București, lucrările se încadrează în domeniile delimitate de Institutul de Cercetare al Universității din București ICUB, alături de publicații cu tematică interdisciplinară. În sensul unei mai bune vizibilități și coerențe a ofertei editoriale (și ilustrativ pentru calitatea științifică a volumelor), aproape întreaga producție editorială EUB-BUP este organizată în colecții.

Publicațiile EUB-BUP sunt protejate de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor. EUB-BUP este editură membră în Asociația Editorilor din România – AER.

3. Contribuția la diseminarea rezultatelor cercetărilor

3.1. EUB-BUP participă la târguri de carte din România, atât la cele consacrate (Bookfest București, Gaudeamus București), cât și la târguri cu impact mai restrâns. La unele târguri de carte din România, Editura Universității din București–Bucharest University Press a participat în parteneriat cu editurile ce aparțin de universitățile membre în Consorțiul Universitaria (alături de UB, Universitatea „Al. I. Cuzaˮ din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai – Cluj, Universitatea de Vest din Timișoara, ASE București).

3.2. Cărți publicate la EUB-BUP sunt trimise și la târguri din străinătate (participarea la aceste târguri internaționale – de exemplu, târgurile de la Leipzig, Budapesta, Praga, Ierusalim, Londra, Paris, Frankfurt, Belgrad, Istanbul, Sofia – se face prin intermediul Ministerului Culturii și al Institutului Cultural Român, instituții care, de obicei, donează publicațiile expuse către diverse biblioteci străine).

3.3. EUB-BUP își îndeplinește obligația de depozit legal, trimițând exemplare de carte către Biblioteca Națională a României, precum și către Biblioteca Metropolitană București. Sunt trimise volume și către Biblioteca Națională a Republicii Moldova (doar titlurile în limba română). Cărți ale EUB-BUP sunt prezente și în diverse alte biblioteci din țară (ca urmare a comenzilor din partea bibliotecilor respective) și din străinătate, multe dintre acestea indexate WorldCat.

4. Impactul asupra domeniilor de cercetare

Impactul se concretizează, spre exemplu, în citări și recenzii ale publicațiilor EUB-BUP, precum și în comenzi de editare carte din partea unor centre/institute de cercetare atât din interiorul, cât și din afara UB.

5. Colecțiile de specialitate

Pentru colecțiile de specialitate, a se vedea, pe site, secțiunea Colecții. În cele ce urmează, prezentăm, cu titlu de exemplificare, câteva dintre colecțiile noastre:

 • Colecția LCI – Limbi, Culturi, Identități, reflectând rezultatele cercetării științifice din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, în particular din cadrul Institutului de Studii Clasice;
 • Colecția Heterotopos, a centrului de cercetare interdisciplinar  Reprezentări și practici ale spațiului străin, din cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, având printre partenerii externi Le Centre de Recherche sur la Littérature des Voyages (CRLV) al Universității Paris Sorbona – Paris IV (Franța);
 • Colecția Lingua, care își propune să publice o serie de volume care să constituie contribuții importante la investigarea științifică a limbajului, în toate domeniile sale: gramatică, lexicologie, fonologie, istoria limbii, dialectologie, sociolingvistică, stilistică și pragmatică, semantică și filosofia limbajului;
 • Colecția Mediaevalia, a Centrului de Studii Medievale al Universității din București;
 • Colecția Romanica, a Departamentului de Lingvistică Romanică, Limbi și Literaturi Iberoromanice și Italiană;
 • Colecția Traducere și interpretare, care își propune să publice o serie de contribuții importante din variate ramuri ale lingvisticii, literaturii și studiilor culturale care se pliază pe tematica teoriei și practicii translatologice;
 • Colecția Studia theologica, care publică rezultate ale cercetării ştiinţifice din domeniul vast al teologiei şi al studiilor religioase;
 • Colecțiile Istoria filosofiei, Filosofie teoretică, Filosofie practică, Filosofie aplicată – încadrate în domeniul Filosofie;
 • Colecția Politicul fără frontiere / Politics unlimited / Le politique sans frontières, ce cuprinde în principal volume în limbi de circulație internațională, tratează teme la granița dintre discipline sau care au potențialul de a contribui la modificarea limitelor actuale ale cunoașterii în cercetarea politicului;
 • Colecția Guvernare și societate / Government & Society / Gouvernement et société, care explorează temele, teoriile și conceptele centrale ale științei politice din perspectiva istorică, dar și contemporană, incluzând studii noi și dezbateri critice privind temele centrale ale disciplinei, precum și analize în profunzime ale unor subiecte complexe;
 • Colecția Gen, politică și societate / Gender, politics & society / Genre, politique et société, care, circumscrisă studiilor de gen, reunește lucrări care analizează procesele sociale de construcție a diferențelor de gen, clasă, etnie, rasă, orientare sexuală în raport cu regimurile și ideologiile politice; este favorizată perspectiva transdisciplinară și dimensiunea comparativă, precum și publicarea de volume în limbi de circulație internațională;
 • Colecția Memorie și identitate / Memory & identity / Mémoire et identité, care își propune să reunească cercetări care analizează construcția memoriei și a identităților atât din perspectiva istoriei mentalităților și a istoriei sociale, cât și din cea a istoriei politice, a istoriei intelectuale sau a științelor politice;
 • Colecția Timpul prezent, dedicată studiilor de istorie, de științe politice ori de relații internaționale, de științe sociale, în general, care au ca tematică evoluția statului, societății, relațiilor dintre puterile publice, dintre entități / organizații statale europene / mondiale, culturii etc. în anii de după 1990;

6 .Modalitățile de distribuire/comercializare a cărții în țară și în străinătate

 • Librărie, situată în București, într-o zonă vizibilă și accesibilă – holul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Blv. Schitu Măgureanu nr. 9, parter;
 • Comenzi online – secțiune pe site-ul EUB-BUP;
 • Contracte de difuzare carte (Librăria Mihai Eminescu, Librărie.Net, Derex);
 • Secțiunea Open access de pe site-ul EUB-BUP, semnalată în cadrul Menu-ului (se încadrează aici numeroase reviste științifice publicate de EUB-BUP, precum și câteva dintre volumele EUB-BUP neperiodice); uneori, acest tip de publicații științifice editate de EUB-BUP sunt disponibile gratuit (și) pe alte site-uri științifice;
 • DISTRIBUIREA/COMERCIALIZAREA DE CARTE ÎN STRĂINĂTATE: Onorarea comenzilor către străinătate se face prin intermediul unei firme specializate, Cris Media Press SRL.

7. Parteneriatele

Parteneriatele cu edituri străine, pe baza cărora apar unele publicații EUB-BUP, inclusiv traduceri din autori străini, sunt o altă oportunitate ce asigură vizibilitatea internațională a EUB-BUP (a se vedea, de exemplu, colecția Sciences Sociales et Humaines en Partage, coeditată de Universitatea din București și Université de Pau et des pays de l’Adour).

8. Publicare

Modalitatea de atragere a propunerilor de manuscrise spre publicare: editura primește propuneri editoriale prin planurile transmise de facultățile și centrele de cercetare ale UB, precum și propuneri editoriale din afara UB (profesori și cercetători din universități românești și străine, institute ale Academiei Române etc.)

9. Peer-review

Procesul de peer-review (evaluarea lucrărilor înaintea publicării). Editura Universității din București – Bucharest University Press a adoptat o politică strictă de control al calității științifice prin sistemul de peer review dublu anonim. Procedura de peer review este particularizată în funcție de tipul de proiect editorial propus spre publicare. În vederea evitării cazurilor de plagiat, autoplagiat și a altor forme de fraudă academică, manuscrisele primite sunt supuse analizei cu un soft de identificare a similitudinilor, autorizat de Universitatea din București. Odată cu transmiterea către referenți a manuscrisului anonimizat, se va transmite și raportul de similitudine generat. Editura își rezervă dreptul să respingă direct (desk rejection) manuscrisele pentru care raportul indică plagiat, autoplagiat sau proporții ridicate de similitudine cu surse incorect citate.