Redacție 0760 013 746, 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Librărie 0760 013 746
Relații cu publicul redacție: luni-vineri 9.00-13.00

PAȘII PENTRU PUBLICAREA UNEI LUCRĂRI

Contactarea editurii
tel: 0788 249 544
e-mail : editura@g.unibuc.ro
Adresa redacție : Bd. Mihail Kogălniceanu 36-46, corp A, et.1-2, sector 5, București
|
Discutarea posibilității de publicare, a detaliilor redacționale, tehnice, comerciale, juridice
Elaborarea devizului ante-calcul
Semnarea contractului
|
Evaluarea lucrării  –  peer-review
Verificare anti-plagiat
|
Predarea formei finale
|
Acordarea ISBN, obținerea descrierii CIP de la Biblioteca Națională a României
|
Corectura și finalizarea textului
Tehnoredactarea materialului
Realizarea machetei de copertă
|
Obținerea vizei BT, digital și ulterior pe print
|
Stabilirea costurilor finale pentru tiraj prin devizul de post-calcul
|
Tipărirea tirajului
Publicarea volumului pe site-ul EUB-BUB și în Google Books
|
Preluarea tirajului de către autor/beneficiar

 586 total views,  10 views today

Alte articole

Lasă un răspuns