Redacție 0760 013 746, 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Librărie 0760 013 746
Relații cu publicul redacție: luni-vineri 9.00-13.00

Studia Theologica

Coordonatorii COLECȚIEI:
Pr. Prof. Dr. Nicuşor BELDIMAN Pr. Conf. Dr. Marian VILD
Conf. Dr. Adrian Nicolae LEMENI

Sub titlul „Studia Theologica”, editura Universităţii din Bucureşti publică rezultate ale cercetării ştiinţifice din domeniul vast al teologiei şi al studiilor religioase. Este vorba de tratate, monografii, volume colective, cursuri universitare, caiete de seminar, acte ale unor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale, dicţionare, precum şi alte instrumente de lucru alcătuite de cadre didactice din Facultăţile de profil, precum şi de cercetători în subdomeniile: istorie ecleziastică, istoria religiilor, hermeneutică biblică, exegeză şi teologie biblică, teologie patristică, teologie sistematică, teologie practică şi artă sacră.
De asemenea, în aceeaşi colecţie pot fi regăsite şi lucrări cu caracter interdisciplinar în care interferenţa dintre gândirea religioasă şi rezultatele ştiinţelor laice sunt discutate pentru a oferi un răspuns provocărilor contemporane. Nu în ultimul rând, colecţia găzduieşte şi traduceri ale unor lucrări sau instrumente de lucru valoroase din literatura internaţională specifică domeniului.
Volumele publicate în această colecţie reflectă contribuţia specialiştilor din domeniul „teologie şi studii religioase” la cercetarea din comunitatea academică, dar şi preocupările teologilor şi cercetătorilor de a oferi o bază religioasă autentică şi un răspuns adecvat preocupărilor şi provocărilor contemporane.

Afișez 1 - 28 din 35 de rezultate