Redacție 0788 249 544, 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Comenzi online 021 410 25 75
Relații cu publicul redacție: luni-vineri 9.00-13.00

STUDIA DOCTORALIA – PSYCHOLOGY AND SCIENCES OF EDUCATION Vol. V, No. 7-8, 2014

  • Autor: Ioan NEACŞU, Oana MOȘOIU (et. al.)
  • An aparitie: 2017
  • Numar de pagini: 118
  • Format: 70/100
  • ISSN; ISSN-L: 2601-3789; 2248-3896 | online 2601--3789
  • Limba textului: română, engleză

Comunicări ştiinţifice (UNIVERSITY OF BUCHAREST, FACULTY OF PSYCHOLOGY AND SCIENCES OF EDUCATION, DOCTORAL SCHOOL OF PSYCHOLOGY AND SCIENCES OF EDUCATION)

CONTENTS
ȚÎMPĂU (TRIPON) CRISTINA, Patru competenţe-cheie – Posibil cadru de referinţă pentru curriculumul integrat
REMUS CHINĂ, Abordări pragmatice în educaţia modernă: educaţia despre standardizare
FADI AL-ZBOUN, IOAN NEACŞU, Calitatea rezultatelor şcolare ale elevilor în învăţământul primar din Iordania „Quality of School Results for Pupils in the Primary Schools in Jordan”
NASSER SAED MONIR, Violence in Education: Theoretical Approach
TÂLVAN MAGDALENA Practici evaluative – Premise ale interacţiunii dintre cei doi actori educaţionali: profesorul şi elevul
STOIAN AIDA CORNELIA, Direcţii de modernizare a autoevaluării şi evaluării continue a rezultatelor elevilor. De la tehnologia informatică la sisteme ICT
EMIL LAZĂR, Perspective axiologic-integratoare și formatoare ale evaluării școlare. Un demers aplicativ
YUSUPH KAMBUGA, Perception of International Student’s towards Education Services in Romania: Expectations and Challenges

 12,614 total views,  2 views today

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.