Redacție 0760 013 746, 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Librărie 0760 013 746
Relații cu publicul redacție: luni-vineri 9.00-13.00

CURSO PRÁCTICO DE ESPAÑOL. GRAMÁTICA II.2

  • Autor: Răzvan Bran, Aura Bunoro, Carmen Burcea, Mihaela Ciobanu, Victor Emanuel Ciuciuc, Mihai Enăchescu, Carolina Hernando Carrera, Víctor Peña Irles, Sorina-Dora Simion, Melania Stancu, Silvia-Alexandra Ștefan, Simona-Luiza Țigriș
  • An aparitie: 2023
  • Numar de pagini: 136
  • Format: A4
  • ISBN: 978-606-16-1427-1
  • Limba textului: spaniolă

30,00 lei

Prezentul manual vine ı̂n completarea volumului Curso práctico de español. Gramática II.1. și constituie un suport didactic pentru cursurile de Practica limbii spaniole, partea de gramatică, adresat studenților Universității din București care
studiază Filologie,Traducere și Interpretare sau Limbi Moderne Aplicate. Autorii au elaborat partea de teorie și exercițiile practice ținând cont de nevoile specifice ale studenților de anul al II-lea. Manualul acoperă nivelurile B1-B2,
conform Cadrului European Comun de Referință , deși anumite elemente gramaticale pot depăși uneori nivelul B2.
Cartea este alcătuită din 12 unități și o recapitulare. În fiecare unitate se explică diferite conținuturi gramaticale, urmate de o serie de exerciții aplicative. Fiind un mic compendiu de gramatică însoțit de un număr suficient de exerciții, această
carte poate fi utilă tuturor celor care învață limba spaniolă și sunt interesați să-și lămurească neclaritățile legate de gramatica acestei limbi și să-și fixeze anumite conținuturi teoretice.

 971 total views,  1 views today

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.