Redacție 0760 013 746, 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Librărie 0760 013 746
Relații cu publicul redacție: luni-vineri 9.00-13.00

IN HONOREM SORIN PALIGA
Volum omagial

  • Autor: Gabriel-Andrei STAN
  • An aparitie: 2022
  • Numar de pagini: 272
  • Format: A4
  • ISBN: 978-606-16-1370-0

(Română) Prezentul volum este prilejuit de a șaizeci și cincea aniversare a domnului conferențiar doctor SORIN PALIGA și reprezintă un omagiu adus remarcabilei sale activități didactice și de cercetare în domeniul bohemisticii, slavisticii generale și comparate, etnicității și etimologiei. Materialele științifice și aniversare care alcătuiesc acest volum demonstrează prețuirea de care domnul profesor se bucură în comunitatea academică din România și de peste hotare.
Domnul profesor SORIN PALIGA se remarcă printr-o intensă și constantă activitate de cercetare, materializată într-un număr impresionant de studii monografice, articole de specialitate și volume publicate de-a lungul întregii sale cariere academice, care abordează un spectru larg de teme, precum: aspectul verbal în limbile slave și neslave; relațiile româno-slave; originea simbolisticii și limbajului; influența substraturilor în limbile sud-est europene și problemele legate de Balkansprachbund; protoromâna și problemele sale, inclusiv interferențele dintre protoromână și idiomurile slave în expansiune odată cu începutul secolului al VI-lea.
În cadrul cursurilor și seminarelor, conf. dr. SORIN PALIGA a stimulat permanent, prin prelegerile interactive și dezbaterile organizate în jurul temelor de interes, schimbul de idei necesar procesului de instruire. De asemenea, simțul umorului și spiritul novator de care dă dovadă au condus la crearea unui mediu de învățare atractiv pentru studenți, care au văzut în domnul profesor un partener în procesul educațional.

 1,417 total views,  2 views today

Categories: ,

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.