Redacție 0760 013 746, 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Librărie 0760 013 746
Relații cu publicul redacție: luni-vineri 9.00-13.00

PROFESIONALIZAREA CARIEREI UNIVERSITARE: REPERE PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DIDACTICE ŞI PSIHOPEDAGOGICE

  • Autor: COSMINA MIRONOV
  • An aparitie: 2017
  • Numar de pagini: 284
  • Format: B5
  • ISBN: 978-606-16-0881-2
  • Limba textului: română

29,00 lei

Lucrarea reprezintă un demers fundamentat și coerent de promovare a ideii de calificare şi de formare specifică a cadrului didactic universitar pe dimensiunea didactică și psihopedagogică. Aceasta cuprinde logica demersului, de la definirea contextului actual al învățământului superior și a statutului socio-profesional la determinarea modelului-generativ de proiectare și formare, principiile fundamentale, mecanismele, reperele metodologice şi instrumentele-suport de dezvoltare și implementare a unui program specific. Sunt detaliate etapele de construcție: profilul profesional, sistemul de standarde profesionale pentru funcțiile didactice, standardele de pregătire pentru debutantul în carieră, competenţele didactice și psihopedagogice, metodologia de formare, programul de pregătire specifică. Concepția lucrării și programul au fost validate printr-un studiu Delphi, de către un grup de experți reprezentativi la nivel național.

Amplificând orizontul de referinţă, pe baza concepţiei expuse, poate fi dezvoltată o abordare modernă a profesionalizării oricărei cariere. Cartea se adresează, astfel, unor categorii diverse de actori interesați și implicați în învățământul terțiar și în formarea profesională a adulților: profesori universitari, manageri și studenți, cercetători, designeri de politici și decidenți, evaluatori, formatori, specialiști în resurse umane, angajatori. Lucrarea oferă o grilă de lectură pentru a înțelege un fenomen social actual complex, cu repercusiuni importante asupra dezvoltării carierei și a parteneriatelor necesare pentru un astfel de construct.

Cosmina MIRONOV este Conferențiar doctor la Departamentul de Științele Educației, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București. Are o licenţă în Pedagogie, studii universitare de masterat și un doctorat în Științele Educației, obţinute la aceeași universitate. A fost bursieră și a urmat cursuri de specializare la Universitatea din Barcelona, Spania.

Susține cursuri la nivel licență (selectiv): Educația adulților, Sisteme de formare profesională şi dezvoltarea carierei, Politici europene în domeniul formării resurselor umane, Introducere în managementul programelor și proiectelor socio-educaționale, la nivel masteral (selectiv): Teorii și practici ale învățării la adulți, Dezvoltarea personală și a carierei, Planificarea și dezvoltarea carierei, Laborator de coaching în educație, Practică în consiliere și în cadrul programului de conversie profesională în PIPP: Teoria și metodologia instruirii și Teoria și metodologia evaluării.

Domeniile de interes pentru dezvoltarea de proiecte academice și de cercetare sunt legate de învățământul superior și educația adulților, calificări, profesionalizarea și dezvoltarea carierei, training și dezvoltarea resurselor umane, în special, formarea profesorilor din învățământul universitar și preuniversitar. Cosmina Mironov a inițiat și coordonează Programul de conversie profesională în Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar și activează ca specialist în diverse programe și proiecte europene și naționale din domeniile sale de activitate.

A coordonat Biroul de Calificări în Învățământul superior (2006 – 2008), perioadă în care a fost membră în Consiliul Consultativ al ACPART (în prezent ANC). A fost expert al Comisiei Europene în învățământ superior pentru specializare inteligentă, la Directorate Growth and Innovation of the European Commission’s Joint Research Center – DG JRC.

Loading

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.