Redacție 0788 249 544, 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Comenzi online 021 410 25 75
Relații cu publicul redacție: luni-vineri 9.00-13.00

ROMANIAN WILDLIFE FRESH WATER FISH PARASITE GROUPS ECOLOGY ASPECTS

  • Autor: Florin AIOANEI, Mala-Maria STAVRESCU-BEDIVAN
  • An aparitie: 2010
  • Numar de pagini: 234
  • Format: A4
  • ISBN: 978-973-737-778-4

32,50 lei

În lumea științifică parazitologică, unde există încă multe dispute asupra unor aspecte (ca sistemul de clasificare, originea unor grupe de organisme, arbori cladistici construiți pe baze morfologice vs. moleculare, relații de natură zoogeografică, factori implicați în fixarea paraziților de gazdă), această carte aduce, pe de o parte, contribuții românești în domeniu (în toamna anului 2005, Mala-Maria Stavrescu-Bedivan a descoperit o nouă specie de copepod, necunoscut pentru țara noastră, de unde noi perspective de cercetare), iar pe de altă parte, corelația cu literatura internațională de specialitate (întreprindere adeseori dificilă, din cauza unor lacune în colaborare, a barierelor lingvistice, a distanțelor geografice).
Un istoric al preocupărilor românești introparazitologice are ca debut referiri la mortalitatea peștilor, datând din sec. al XVII-lea. Pe plan național și mondial, apariția lucrărilor de referință și a centrelor de cercetare culminează cu îmbogățirea bazelor de date (datorată, spre exemplu, acvaristicii, și realizată mai ales prin informatizare – de altfel, bibliografia prezentei cărți conține 180 de titluri, iar melografia, 43).
Cartea urmărește studiul distribuției spațiale a paraziților descoperiți în microhabitatul bronhial al peștilor gazdă, delectarea factorilor ce par să influențeze major preferințele de fixare a acestora de filamente, determinarea statutului taxonomic pentru grupele de paraziți analizate, determinarea unei eventuale legături dintre parametrii biometrici ai gazdei și gradul de parazitate, verificarea unor ipoteze mai vechi cu privire la simetria infestării, aplicarea de teste statistice care să susțină suplimentar simple observații, completarea cunoștințelor privind specificitatea filogenetică și aceea privind categoria dulcicolă a peștelui gazdă, gradul de coevoluție al sistemului gazdă-parazit, modul de răspândire a paraziților în actualele areale, prin schimbarea unor hărți de distribuție.
Aparatura de specialitate a laboratorului din Facultatea de Biologie (U.Ș.A.M.V. București), în special microscopul trinocular, a venit cu atât mai mult în sprijinul prezentului volum.

 13,294 total views,  12 views today

Categories: , Tag:

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.