Redacție 0760 013 746, 0726 390 815 Tipografie 0799 210 566 Librărie 0760 013 746
Relații cu publicul redacție: luni-vineri 9.00-13.00

ORE DEPOSITS MINING. VOLUME I. BASIC CONCEPTS. UNDERGROUND ORE MINING

  • Autor: Mihai MARINESCU
  • An aparitie: 2006
  • Numar de pagini: 191
  • Format: A4
  • ISBN: (10) 973-737-236-0; (13) 978-973-737-236-9; (10) 973-737-237-9; (13) 978-973-737-237-6

17,44 lei

Mihai Marinescu este conferențiar la Facultatea de Geologie și Geofizică, din cadrul Universității din București, unde a predat până în prezent următoarele cursuri: Exploatare și economie geologică minieră, Explorarea și exploatarea zăcămintelor, Mineralurgie, Forajul sondelor, Foraj și lucrări miniere, Exploatarea zăcămintelor de minereuri, Management și marketing în geologie. La alte universități a mai susținut cursurile Gestiunea resurselor minerale și Procedee de valorificare a zăcămintelor de substanțe minerale solide.

Activitatea de cercetare a desfășurat-o în domeniile exploatărilor miniere, resurselor minerale, prospecțiunii geologice, explorării geologice, geofizicii, managementului și marketingului geologic, poluării mediului înconjurător, hidrogeologiei, geotehnicii. Ea s-a concretizat în peste 85 de studii și proiecte.

Referitor numai la domeniul exploatării zăcămintelor, cercetarea desfășurată, finalizată de obicei cu articole publicate, a îmbrăcat următoarele aspecte: posibilitatea atragerii în circuitul economic a unor rezerve de minereu imobilizate în pilierul Minei Centrale de la Moldova Nouă (1985); stabilirea tehnologiei de exploatare la zăcământul Suior (1985); posibilitatea exploatării minereului prin metoda cu prăbușire în subetaje la mina Fagul Cetății Mici (1986) și de extindere a folosirii acestei metode la mina Bălan (1987); sistematizarea lucrărilor de deschidere și pregătire la zăcământul Valea Vinului (Rodna, 1988); detectarea golurilor carstice care ar putea fi întâlnite în lucrările miniere de exploatare a bauxitei din Munții Pădurea Craiului (1989); urmărirea regimului de presiune minieră și dimensionarea pilierilor de protecție (Rodna Făget, 1989); stabilirea de noi perimetre în vederea exploatării cărbunelui prin microcariere în zonele V. Budureasa-V. Cricovului Sărat (Ceptura, 1995) și V. Provita-V. Cricovului (Filipeștii de Pădure, 1995, 2000); metode și tehnologii de exploatare pe plan național și mondial pentru zăcămintele de cărbuni mici și mijlocii (1997); metode de exploatare la zi a lignitului utilizate pe plan mondial și în țară, în condițiile geologico-miniere ale bazinului Sf. Gheorghe (1998); exploatarea minereurilor de argint (2000), nichel (2001), cobalt (2002) și aur (2002, 2004) la nivel mondial; exploatarea bazaltului (2001) și a altor roci (2001) folosite în industria agregatelor, precum și a granitului (2003), feldspatului (2004), dacitului (2004), travertinului (2005) și gipsului (2006) din România.

Este doctor în geologie. Teza de doctorat, intitulată Optimizarea explorării și evaluării zăcămintelor de minereuri neferoase, a fost publicată parțial în anul 1998, la Editura Universități din București. Este autorul a 10 cărți (una se află sub tipar), cursuri universitare, îndrumătoare de lucrări practice, tratate și peste 65 de articole, publicate în țară și străinătate.

Pe plan internațional, este înscris în International Association for Engineering Geology and the Environment (IAEG), face parte din Fundația Universitară Internațională și din The International Association for Conservation of Natural Resources and Energy (IACNRE), cu sediul la New York.

 19,106 total views,  2 views today

Out of stock

Categories: , Tag:

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.